🔥 CHỈ CẦN Ở NHÀ CHỐT SALE THẢ GA!!!! 🤩💥💥
BIG SALE ONLINE – 𝐒𝐀𝐋𝐄 𝐔𝐏 𝐓𝐎 𝟕𝟎% (selected items)
• Chương trình được áp dụng tại: Website / FB / IG
• Thời gian bắt đầu từ 23 đến hết 30/11/2022.
Lưu ý: Hàng sale sẽ không được đổi trả nhé ạ.
Ruchan xin cảm ơn và chúc bạn shopping vui vẻ nhé! 💕

-50%
140.000 
-30%
161.000 230.000 
-30%
161.000 230.000 
-40%
138.000 
-40%
114.000 
-30%
329.000 
-20%
384.000 
-20%
376.000 
-50%
145.000 
-20%
312.000 
-30%
308.000 
-40%
Hết hàng
144.000 
-30%
147.000 
-40%
204.000 
-40%
246.000 410.000 
-30%
259.000 
-40%
126.000 224.000 
-40%
192.000 
-40%
132.000 
-40%
198.000 
-30%
231.000 
-50%
200.000 
-70%
Hết hàng
123.000 
-20%
304.000