🧺 Hazi Skort

380.000 

📸Nâng cấp phong cách của bạn hơn với Tweed set mới từ RUCHAN
𝐇𝐚𝐳𝐢 𝐓𝐰𝐞𝐞𝐝 𝐒𝐮𝐢𝐭 𝐱 𝐇𝐚𝐳𝐢 𝐒𝐤𝐨𝐫𝐭 𝐱 𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐍𝐞𝐜𝐤 𝐓𝐞𝐞
Không thể bỏ lỡ ✨
🧺Hazi Tweed Suit – S M
🧺Hazi Skort – S M L XL
🧺High Neck Tee – Freesize